Tamulynas L. (2012) “Latvijos archeologo archyvas – unikalus Rytprūsių archeologijos šaltinis”, Archaeologia Lituana, 130, pp. 162-166. doi: 10.15388/ArchLit.2012.0.1196.