Banytė-Rowell R. (2013) “Baitų kapinyno 37 kapas – inspiracija grįžti prie vakarų baltų arealų ryšių vėlyvuoju romėniškuoju laikotarpiu klausimo”, Archaeologia Lituana, 140, pp. 157-180. doi: 10.15388/ArchLit.2013.0.2635.