[1]
Kačkutė R., “Korespondencinė analizė kaip chronologinis metodas”, AL, vol. 13, pp. 84-98, Jan. 2012.