[1]
Tamulynas L., “Latvijos archeologo archyvas – unikalus Rytprūsių archeologijos šaltinis”, AL, vol. 13, pp. 162-166, Jan. 2012.