Tamulynas L. “Latvijos Archeologo Archyvas – Unikalus Rytprūsių Archeologijos šaltinis”. Archaeologia Lituana, Vol. 13, Jan. 2012, pp. 162-6, doi:10.15388/ArchLit.2012.0.1196.