Šimėnas V. “Profesorius Mykolas Michelbertas – Senojo geležies amžiaus tyrinėtojas – 75-mečio Jubiliejui artėjant”. Archaeologia Lituana, Vol. 14, Jan. 2013, pp. 7-15, doi:10.15388/ArchLit.2013.0.2645.