Tamulynas, Linas. “Latvijos Archeologo Archyvas – Unikalus Rytprūsių Archeologijos šaltinis”. Archaeologia Lituana 130 (January 1, 2012): 162-166. Accessed October 19, 2021. https://www.journals.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/1196.