Banytė-Rowell Rasa. “Baitų Kapinyno 37 Kapas – Inspiracija grįžti Prie Vakarų Baltų Arealų ryšių vėlyvuoju romėniškuoju Laikotarpiu Klausimo”. Archaeologia Lituana 140 (January 1, 2013): 157-180. Accessed June 15, 2021. https://www.journals.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/2635.