[1]
Pauliukonis V. 1962. Kooperacijos įaugimas į valstybinio-monopolistinio kapitalizmo sistemą buržuazinėje Lietuvoje. Ekonomika. 2, (Nov. 1962), 89–111. DOI:https://doi.org/10.15388/Ekon.1962.2.14376.