(1)
Judickas P. Lietuvos Popieriaus Ir medžio Apdirbimo pramonės Vystymosi bruožai. ECO 1965, 5, 25–46.