(1)
Venckus A. Tarybų Lietuvos Vartotojų Kooperacija 1940–1953 Metais. ECO 1965, 5, 67–98.