(1)
Meidūnas V. Vietinių biudžetų Sudarymo Tobulinimo Klausimai. ECO 1969, 9, 35–42.