(1)
Idaitė M. Finansų Sistemos Organizavimas Lietuvoje 1918–1919 M. ECO 1960, 1, 93–98.