(1)
Jablonskis A.; Pauliukonis V. Valstybinis Monopolistinis Kapitalizmas: Esmė, Formos, prieštaravimai. ECO 1983, 24, 28–38.