(1)
Savoniakienė G. Kai Kurie Pagrindinių Priemonių Remonto Apskaitos Klausimai. ECO 1985, 28, 49–53.