Pauliukonis V. (1962). Kooperacijos įaugimas į valstybinio-monopolistinio kapitalizmo sistemą buržuazinėje Lietuvoje. Ekonomika, 2, 89–111. https://doi.org/10.15388/Ekon.1962.2.14376