Venckus A. (1965). Tarybų Lietuvos vartotojų kooperacija 1940–1953 metais. Ekonomika, 5(2), 67–98. https://doi.org/10.15388/Ekon.1965.14397