Jankaitienė A. (1981). Produkcijos savikainos kalkuliavimo efektyvumo didinimo klausimai. Ekonomika, 21, 50–56. https://doi.org/10.15388/Ekon.1981.15698