Krejeris M., & Radzevičienė S. (1982). Vadovų ir specialistų atestavimo tobulinimas įmonėse. Ekonomika, 22, 37–42. https://doi.org/10.15388/Ekon.1982.15846