Mackevičius J. (1985). Gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo tobulinimo kryptys. Ekonomika, 28, 5–11. https://doi.org/10.15388/Ekon.1985.16003