Pauliukonis V. Kooperacijos įaugimas į valstybinio-monopolistinio kapitalizmo sistemą buržuazinėje Lietuvoje. Ekonomika, v. 2, p. 89–111, 30 Nov. 1962.