Idaitė M. Finansų sistemos organizavimas Lietuvoje 1918–1919 m. Ekonomika, v. 1, p. 93–98, 30 Nov. 1960.