Jankaitienė A. Produkcijos savikainos kalkuliavimo efektyvumo didinimo klausimai. Ekonomika, v. 21, p. 50–56, 1 Dec. 1981.