Jablonskis A.; Pauliukonis V. Valstybinis monopolistinis kapitalizmas: esmė, formos, prieštaravimai. Ekonomika, v. 24, p. 28–38, 1 Dec. 1983.