Kunevičius E. Produkcijos savikaina ir jos valdymas. Ekonomika, v. 28, p. 25–30, 1 Dec. 1985.