Pauliukonis V. 1962. “Kooperacijos įaugimas į Valstybinio-Monopolistinio Kapitalizmo Sistemą buržuazinėje Lietuvoje”. Ekonomika 2 (November), 89–111. https://doi.org/10.15388/Ekon.1962.2.14376.