Judickas P. 1965. “Lietuvos Popieriaus Ir medžio Apdirbimo pramonės Vystymosi bruožai”. Ekonomika 5 (2), 25–46. https://doi.org/10.15388/Ekon.1965.14395.