Jankaitienė A. 1981. “Produkcijos Savikainos Kalkuliavimo Efektyvumo Didinimo Klausimai”. Ekonomika 21 (December), 50–56. https://doi.org/10.15388/Ekon.1981.15698.