Mackevičius J. 1985. “Gamybos išlaidų Apskaitos Ir Produkcijos Savikainos Kalkuliavimo Tobulinimo Kryptys”. Ekonomika 28 (December), 5–11. https://doi.org/10.15388/Ekon.1985.16003.