Jankaitienė A., and Žvinakis J. 1985. “Kai Kurie medžiagų Apskaitos Klausimai AVS sąlygomis”. Ekonomika 28 (December), 31–36. https://doi.org/10.15388/Ekon.1985.16007.