Savoniakienė G. 1985. “Kai Kurie Pagrindinių Priemonių Remonto Apskaitos Klausimai”. Ekonomika 28 (December), 49–53. https://doi.org/10.15388/Ekon.1985.16010.