Karpuškienė, Vita. 1997. “Methods of Poverty Analysis: The Experience of European Countries”. Ekonomika 42 (December), 71–80. https://doi.org/10.15388/Ekon.1997.16429.