Lydeka, Zigmas. 2000. “The Discussion About the Economics Paradigm”. Ekonomika 50 (December), 129–142. https://doi.org/10.15388/Ekon.2000.16691.