Siklar, Ilyas, and Akca Aysegul. 2020. “Exchange Market Pressure and Monetary Policy: The Turkish Case”. Ekonomika 99 (1), 110-30. https://doi.org/10.15388/Ekon.2020.1.7.