Kuz, Anastasiia, and Algirdas Miskinis. 2021. “The Impact of Globalization on European Airline Market”. Ekonomika 100 (1), 117-38. https://doi.org/10.15388/Ekon.2021.1.7.