Pauliukonis V. (1962) “Kooperacijos įaugimas į valstybinio-monopolistinio kapitalizmo sistemą buržuazinėje Lietuvoje”, Ekonomika, 2, pp. 89–111. doi: 10.15388/Ekon.1962.2.14376.