Venckus A. (1965) “Tarybų Lietuvos vartotojų kooperacija 1940–1953 metais”, Ekonomika, 5(2), pp. 67–98. doi: 10.15388/Ekon.1965.14397.