Jablonskis A. and Pauliukonis V. (1983) “Valstybinis monopolistinis kapitalizmas: esmė, formos, prieštaravimai”, Ekonomika, 24, pp. 28–38. doi: 10.15388/Ekon.1983.15867.