Mackevičius J. (1985) “Gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo tobulinimo kryptys”, Ekonomika, 28, pp. 5–11. doi: 10.15388/Ekon.1985.16003.