[1]
Pauliukonis V., “Kooperacijos įaugimas į valstybinio-monopolistinio kapitalizmo sistemą buržuazinėje Lietuvoje”, ECO, vol. 2, pp. 89–111, Nov. 1962.