[1]
Jablonskis A. and Pauliukonis V., “Valstybinis monopolistinis kapitalizmas: esmė, formos, prieštaravimai”, ECO, vol. 24, pp. 28–38, Dec. 1983.