Pauliukonis V. “Kooperacijos įaugimas į Valstybinio-Monopolistinio Kapitalizmo Sistemą buržuazinėje Lietuvoje”. Ekonomika, Vol. 2, Nov. 1962, pp. 89–111, doi:10.15388/Ekon.1962.2.14376.