Judickas P. “Lietuvos Popieriaus Ir medžio Apdirbimo pramonės Vystymosi bruožai”. Ekonomika, Vol. 5, no. 2, Nov. 1965, pp. 25–46, doi:10.15388/Ekon.1965.14395.