Jankaitienė A. “Produkcijos Savikainos Kalkuliavimo Efektyvumo Didinimo Klausimai”. Ekonomika, Vol. 21, Dec. 1981, pp. 50–56, doi:10.15388/Ekon.1981.15698.