Krejeris M., and Radzevičienė S. “Vadovų Ir Specialistų Atestavimo Tobulinimas įmonėse”. Ekonomika, Vol. 22, Dec. 1982, pp. 37–42, doi:10.15388/Ekon.1982.15846.