Jankaitienė A., and Žvinakis J. “Kai Kurie medžiagų Apskaitos Klausimai AVS sąlygomis”. Ekonomika, Vol. 28, Dec. 1985, pp. 31–36, doi:10.15388/Ekon.1985.16007.