Savoniakienė G. “Kai Kurie Pagrindinių Priemonių Remonto Apskaitos Klausimai”. Ekonomika, Vol. 28, Dec. 1985, pp. 49–53, doi:10.15388/Ekon.1985.16010.