Pauliukonis V. “Kooperacijos įaugimas į Valstybinio-Monopolistinio Kapitalizmo Sistemą buržuazinėje Lietuvoje”. Ekonomika 2 (November 30, 1962): 89–111. Accessed December 7, 2022. https://www.journals.vu.lt/ekonomika/article/view/14376.