„Microsoft Dynamics” verslo valdymo sistemų tinkamumo studentų mokymui tyrimas
-
Česlovas Ratkevičius
Ratkevičius. Donatas
Published 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2012.0.1671
PDF

How to Cite

Ratkevičius Česlovas and Donatas R. (2012) “„Microsoft Dynamics” verslo valdymo sistemų tinkamumo studentų mokymui tyrimas”, Informacijos mokslai, 600, pp. 23-35. doi: 10.15388/Im.2012.0.1671.

Abstract

Šį tyrimą inicijavo poreikis parinkti taikomąją programinę įrangą Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentų mokymui. Straipsnyje pagrindžiama standartinių verslo valdymo sistemų (VVS) ir jų naudojimo mokymo procese svarba, aprašomi esminiai mokymo tikslams skirtos programinės įrangos atrankos kriterijai. Pagrindinis dėmesys skiriamas „Microsoft Dynamics“ verslo valdymo sistemų ir jų funkcinės galios analizei bei jos palyginimui su kitų plačiausiai pasaulyje naudojamų analogiškų sistemų charakteristikomis. Aprašyto tyrimo rezultatai buvo pristatyti 2010 metų spalį Londone įvykusioje konferencijoje „Microsoft Dynamics Academic Preconference Europe”.
Reikšminiai žodžiai: verslo valdymo sistemos, VVS, VVS atrankos kriterijai, VVS moduliai, VVS funkcinė galia, VVS mokymo priemonės.

 Research of the Microsoft Dynamics Business Management Software Suitability for Student Training
Česlovas Ratkevičius, Donatas Ratkevičius

Summary
The demand for trained enterprise resource planning (ER P) system professionals has motivated to incorporate these systems into university curriculum. This paper analyzes the Microsoft Dynamics business software suitability for student training.
A full statistical functional power comparison analysis of more than 130 top accounting and business management solutions was performed using the Accounting Library and other decision support systems. The Microsoft Dynamics business management software was determined to be among the top-ranked solutions that meet the typical requirements of a broad range of business.
As a result of the analysis of functionality, users’ opinion, global and local market share, consulting partners’ network, implementation methodology, availability of training materials and certification, the Microsoft Dynamics CRM and Microsoft Dynamics NAV systems have been selected for student training at the Faculty of Economics of Vilnius University.

e-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;"> 

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)