Dvi homo irretitus dekados: pradžios ir tęstys
Informacinė visuomenė
Marius Povilas Šaulauskas
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3126
PDF

How to Cite

Šaulauskas M. P. (2011) “Dvi homo irretitus dekados: pradžios ir tęstys”, Informacijos mokslai, 580, pp. 7-14. doi: 10.15388/Im.2011.0.3126.

Abstract

Homo irretitus, globalinio skaitmeninio bendrabūvio valdovas ir pavaldinys, per pirmąjį šio tūkstantmečio dešimtmetį pakeitė esminius demografinio ir egzistencinio profilio bruožus. Jo amžiaus, lyties, gyvenamosios vietos ir kalbos bei kitos bazinės demografinės charakteristikos priartėjo prie bendrapasaulinio vidurkio. Jo vertybinė tinklainė vis menkiau tesiskiria nuo visai bendrabūvio populiacijai būdingų aksiologinių nuostatų: tapatumo, idealų ir fobijų turinys iš esmės prarado technologines konotacijas ir įgijo perdėm socialinių vertybių pobūdį. Tokią homo irretitus profilio kaitą lėmė telematinių interakcijų virtimas įprastinėmis kasdienį bendrabūvį konstituojančiomis konstantomis.
Pagrindiniai žodžiai: informacijos visuomenė, skaitmeninis sklastas, skaitmeniniai aborigenai, homo irretitus.

The two decades of homo irretitus: beginnings and Continua
Marius Povilas Šaulauskas

Summary
The social demographic and axiological profile of the present-day Homo irretitus, the true master and all together humble servant of the globally digital world, exhibits a considerable change when compared with its stance at the very beginning of the current millennium. Its basic demographic characteristics such as age distribution, sex, nationality, place of residence, etc. steadily approach the world-wide average figures. The same tendency applies to the complex axiological plexus: the patterns of self-identity, as well as aspirations and worries have lost their former technocentric load and acquired forthright flavor of common socially oriented values. This overarching transformation was insistently determined by the steady conversion of telematically mediated digital interactions into the routinely constitutive vehicles of everyday lifeworld taken as a whole.
Keywords: information society, digital divide, digital aborigens, homo irretitus.

;

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy